Allmänna villkor

Bakboxen™ är ett koncept i abonnemangsform
 • Bakboxen™ är ett koncept som har tagits fram och ägs av The Crate Inventors AB (org nr 556997-4289). I dessa allmänna villkor avser "Bakboxen" som begrepp såväl konceptet som bolaget The Crate Inventors AB.
 • Som kund till Bakboxen får du ett paket skickat till dig en gång i månaden som innehåller artiklar inom bakning. Leverans sker någon gång under månadens sista 10 dagar.
 • Det är möjligt att pausa/avbryta sitt abongemang genom att logga in på "Mitt konto" och ändra prenumerationen. Observera dock att eventuella ändringar måste ske senast 10 dagar före månadsslut.
Vi levererar det mesta som behövs för en överaskande bakning
 • Bakboxen levereras under de sista 10 dagarna i månaden.
 • Bakboxen skickas med PostNord som logistikpartner.
 • Om du inte har en postlåda som rymmer paketet kommer du att få hämta ut ditt paket på närmaste utlämningsställe.
 • Bakboxen ansvarar inte för det fallet att paketet har försvunnit eller förstörts efter att de levererats.
Vid allergier
 • Det är ditt ansvar som kund att utesluta råvaror vid eventuella allergier eller likanande. Bakboxen friskriver sig från allt ansvar i det fall du ändock skulle vara ouppmärksam på detta och till följd åsamkas någon form av reaktion.
Ansvar för råvarornas hållbarhet
 • Bakboxen tar inte ansvar för hållbarheten av produkterna om inte tillagning sker enligt ordning som anges.
 • Bakboxen tar inte ansvar för hållbarheten i de fall varorna efter överlämnande inte förvarats på korrekt sätt.
Tillagningstider
 • Alla ugnar har olika faktiska temperaturer än vad som visas, tillagningstider kan därför skilja något.
 • Även kylskåp har olika faktiska temperaturer, även detta kan påverka tillagningstider.
Mitt Konto
 • Som kund får du automatiskt en egen sida hos oss på Bakboxen där alla leveranser, kontaktuppgifter och eventuella förändringar hanteras. Denna sida är "Mitt konto" och nås via hemsidan www.bakboxen.se. Som kund ansvarar du för att uppgifterna på sidan är korrekta. Bakboxen tar inte ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av inaktuella kunduppgifter.
Personuppgifter
 • Bakboxen äger rätten att använda personuppgifter för kommunikation gällande information kring Bakboxen och dess produkter. Informationen lämnas ej ut till tredje part. Bakboxen följer bestämmelserna enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Uppsägning av abonnemang eller annan förändring
 • Alla förändringar måste göras av dig via "Mitt konto" senast 10 dagar före månadens utgång. Uppsägningstiden är således 10 dagar före månadens utgång. Observera att vi ej tar emot ändringar via e-post.
 • Det är du som ansvarar för uppsägningen - utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.
 • Har du en skuld till Bakboxen kommer inte nästkommande paket att levereras.
Ångerrätt
 • Då detta är en abonnemangstjänst innehållande livsmedel har du, enligt 2 kap. 1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt för ingånget avtal.
Reklamation
 • Eventuella reklamationer anmäls av dig som kund snarast möjligt efter leverans. Vänligen maila info@bakboxen.se
Betalningsvillkor
 • Bakboxen tillhandahåller betalning via kredit- eller bankkort.
 • Betalning sker löpande i förskott, den sista dagen i månaden. Du kan när som helst pausa ditt abonnemang.
 • När du påbörjar ditt abonnemang sker betalningen vid samma tidpunkt som registreringen, för att därefter övergå till ovanstående betalningsperiod.
För kortbetalning gäller följande:
 • Du registrerar ditt kort via vår betalsida som tillhandahålls av vår samarbetspartner Stripe.
 • Stripe är också den enda part som har tillgång till dina kortuppgifter.
 • Alla uppgifter som skickas är SSL-krypterade.
 • Du kommer via e-post att aviseras om när debitering sker. Skulle kortet sakna täckning eller av annan orsak inte fungera kommer du uppmärksammas om situationen genom ytterligare ett mail.
 • Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635). Om du inte betalat efter en påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso.
 • Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.
 • Bakboxen har rätten att omedelbart avbryta abonnemanget om inte betalning skett i tid.
 • Du ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och för att lägga till Bakboxen som en betrdd kontakt i sin e-postlista.
Förändring av avtal
 • Bakboxen äger rätten att ändra dessa villkor över tid.
 • Bakboxen äger rätten att förändra priser med en månads framförhållning.
Force majeure
 • Om fullgörandet av vårt åtagande försvåras eller förhindras väsentligt genom omständigheter som vi ej kunnat råda över, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför framflyttning av prestationen och befrielse från skadestånd och diverse andra påföljder. Exempel på dylika omständigheter kan vara arbetskonflikt, terroristattack, ändrad författning eller fel hos underleverantör. Dock så ska detta självfallet inte kränka dina rättigheter som konsument.
Om oss
 • Vi som står bakom Bakboxen heter The Crate Inventors AB (org nr 556997-4289) och håller till på Pumpgatan 4, 652 21, Karlstad.